Kamis, 22 September 2011

MAYIT MENGAMBIL MANFA'AT BACAAN, DO'A, SEDEKAH & AMALAN LAINNYA

Di dalam kitab "Kasyful Ghummah 'an Jami'il Ummah" karya Syeikh Abil Mawahib Abdullah bin Ahmad bin Ali asy-Sya'rani al-Anshari asy-Syafi'i halaman 174 (lihat tulisan yang ada di foto !) diterangkan yang artinya sebagai berikut: "Telah berkata Ibnu Abbas ra : Rasulullah saw menganjurkan orang-orang yang masih hidup untuk menghadiahkan do'a, sedekah, dan amalan-amalan ibadah lainnya sebagai pendekatan diri kepada Allah swt kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kerabat-kerabat dan saudara-saudara mereka. Beliau berkata (Rasulullah saw): Sesungguhnya, semua pengiriman hadiah tersebut sangat bermanfa'at bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Perintahan ini sudah diterangkan terdahulu di dalam bab mengenai bacaan surat Yasin di hadapan orang yang sudah meninggal dunia, dan mengenai bacaan surat Al-Fatihah di sisi kepala dan kedua kakinya mayit, serta mengenai bacaan akhir surat Al-Baqarah pada waktu meletakkan mayit di kuburan. Beliau berkata (Rasulullah saw): Seutama-utamanya sedekah terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah memberikan air minuman. Begitupula beliau berkata: Bermanfa'at sedekah dan puasa bagi setiap orang yang mengakui penetapan tauhid kepada Allah dan bagi orang yang telah wafat atas itu. Selanjutnya, beliau berkata: Apabila kalian melewati kuburan kafir. maka gembirakanlah ia dengan api neraka. WALLAHU A'LAM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar